Józefów

Dom św. Jacka w Józefowie

Dominikanki Misjonarki zamieszkały w Józefowie na początku lat 60-tych XX wieku. Różnorakie były zaangażowania, które podejmowały tu siostry. Należała do nich działalność charytatywna, praca w zakrystii, a także katechizacja, która z czasem stała się ich główną posługą.

Obecnie dominikanki20131005_104705 misjonarki katechizują w obu szkołach podstawowych miasta. Troszczą się jednocześnie o formację liturgiczną dzieci przy parafiach Matki Bożej Częstochowskiej oraz św. Jana Chrzciciela. Starają się na różne sposoby przyczyniać się do wzrostu świadomości religijnej dzieci i młodzieży. Prowadzą dziewczęce grupy „Bielanek”. Przygotowują przedstawienia związane z rokiem liturgicznym. Podejmują animację misyjną. Uczestniczą w koloniach i zimowiskach organizowanych przez instytucje kościelne, biorą udział w pielgrzymkach pieszych i rowerowych.

Dom Sióstr jest otwarty dla tych, którzy pragną spotkać Boga w adoracji i ciszy. Korzystają z tego zaproszenia m.in. pary małżeńskie, które poprzez kontakt z Bogiem w Trójcy Jedynym uczą się utrwalać jedność i miłość w swoich rodzinach.

foto 002 foto 040

 

Beata Dindorf o Siostrach:

“Siostry Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi mieszkają w Józefowie przy ul. Piaskowej od wielu lat. Są bardzo miłe i nie sposób nie zauważyć Ich w życiu naszej józefowskiej parafii. Pracują w dwóch podstawówkach – uczą lekcji religii oraz przygotowują dzieci do I Komunii Świętej. W szkołach pod opieką Sióstr dzieci wystawiają Jasełka i biorą udział w konkursach z zakresu wiedzy biblijnej. Zarówno młodsze jak i starsze dzieci chętnie uczestniczą z Siostrami w swojej niedzielnej Mszy Świętej, Różańcu, Roratach, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Bielanki, którymi opiekuje się Siostra Dorota, kilka razy w roku wyjeżdżają na ciekawe wycieczki wraz z Ministrantami i ich Księdzem. Siostry Dominikanki mają z dziećmi doskonały kontakt, zawsze służą rozmową, pomocą, uśmiechem. Wiem to, bo jestem mamą dwóch dziewczynek w wieku szkolnym i często opowiadają w domu o swoich katechetkach.

W Święto Trzech Króli Siostry zorganizowały kolędowanie dla rodziców i dzieci. Było nas około 30 osób. Śpiewaniu kolęd, konkursom i zabawom nie było końca.

W każdą drugą sobotę miesiąca w kaplicy u Sióstr Dominikanek odbywa się godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wraz z Siostrami i Kapłanem modlą się rodziny w intencji rodzin. Doświadczyłam, że oddawanie czci i wielbienie Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie możliwe jest przez godzinę. Każdą następną Adorację przeżywam lepiej. Siostry są bardzo gościnne i chętnie po modlitwie poczęstują herbatą, porozmawiają.

Długo by wyliczać, co Siostry Dominikanki robią dla naszej parafii. Swoją posługą chwalą imię Pana. Wszystkie są po prostu kochane.

Szczęść Boże!”

Kontakt:

05-420 JÓZEFÓW, ul. Piaskowa 48;

tel. 22/ 789 25 02;

e-mail: dominikjacek@vp.pl

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi © 2017 Frontier Theme