Różaniec

W miesiącu październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o godzinie 18:00
z wyjątkiem sobót , gdyż tego dnia różaniec o godz. 16.55, a po nim Eucharystia.

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi © 2017 Frontier Theme