Контакти

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi
ul. Sienkiewicza 49
05-220 Zielonka k. Warszawy
tel. (22) 781 00 64
e-mail: [email protected]

 

08-500 FASTÓW, ul. 25-Żowtnia 13;

Ukraina

tel. 00380 45 65 524 62; kom. 00380 935 335 270;

e-mail: [email protected]