Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Łaskawej

MODLITWA ZAWIERZENIA MARYI ZAKONNEJ WSPÓLNOTY

Stajemy dziś przed Tobą, Maryjo, obecna wśród nas w sposób szczególny  w tym , związanym z historią naszego narodu wizerunku. Stajemy całą Wspólnotą, obejmując także myślą wszystkie nasze Siostry z polskich i misyjnych domów.  Przyjmij nasze, z głębi serc płynące dziękczynienie za Twoją  obecność w życiu naszej zakonnej Wspólnoty; ochronę przed złem widzialnym i niewidzialnym, nieustanne wstawiennictwo, którym nas otaczasz. Jesteś naszą Matką, a Matka towarzyszy dziecku na wszystkich etapach życia. Pragniemy zatem Tobie zawierzyć różnorodne przejawy naszej codzienności.

            Wychowawczyni powołań zakonnych – przyjmij formacyjny trud, jaki podejmują nasze najmłodsze siostry. Otocz je macierzyńską opieką, by z radością i zapałem wzrastały w wierze, nadziei i miłości. Wspieraj Mistrzynie, by mogły dostrzegać owoc swych starań w ich duchowym rozwoju.

            Dziewico Niepokalana – pragniemy wiernie wypełniać śluby zakonne. Uproś nam łaskę wytrwałości, cierpliwości, męstwa i długomyślności w nieustannym powtarzaniu Bogu  całkowitego oddania.

            Mistrzyni  życia duchowego – umacniaj nas w godzinach modlitwy, aby stawała się autentycznym uwielbieniem Boga i skutecznym wstawiennictwem wobec potrzeb świata. Prowadź każdą z nas ku coraz głębszemu zjednoczeniu z Trójjedynym Bogiem.

            Matko Kościoła – polecamy Ci nasz trud budowania wspólnoty. Bądź w niej zaczynem jedności; ucz każdą z nas delikatności, łagodności wyrozumiałości i wzajemnej życzliwości. Prowadź po trudnych drogach przebaczenia i pojednania ku budowaniu twórczych, wspierających relacji, będących podtrzymaniem w trudnej pielgrzymce wiary.

            Królowo Apostołów – wspieraj wszystkie apostolskie wysiłki, które podejmujemy                        w szkołach, w parafiach, w prowadzonych przez nas grupach, podczas skupień rekolekcyjnych i we wszelkich formach posługi głoszenia Słowa. Uproś nam entuzjazm wiary, abyśmy na wzór św. Dominika starały się głosić Chrystusa „wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby”.

            Szczególną swa opieką otocz nasze Siostry z domów misyjnych. Rozpalaj ich serca miłością, by mogły jej płomień przekazywać szukającym Prawdy.

            Wspomożycielko wiernych – zawierzamy Ci w sposób szczególny nasze codzienne „krzyże”: cierpienia duchowe i fizyczne; trud starzenia się i ograniczenia zewnętrznej aktywności, chwile samotności i niezrozumienia. Chcemy zawsze pamiętać, że nigdy nie jesteśmy opuszczone. Trwasz zawsze przy nas, jak trwałaś pod krzyżem swojego Syna.

            Matko Miłosierdzia – pomne na wizję św. Dominika, w której ujrzał zastępy swoich synów i córek pod płaszczem Twej miłości prosimy – daj nam pozostawać zawsze w duchowej przestrzeni Twej przemożnej opieki.

 

Updated: 18 września 2021 — 21:00