Wspomnienie wszystkich zmarłych braci i sióstr zakonu dominikańskiego

wp_20161104_14_42_13_proNasz Zakon jako cząstka ludu ochrzczonego, zdążająca do Boga, w dniu 8 listopada, modli się za tych, którzy w tym życiu poprzedzili nas ze znakiem wiary, a obecnie “poddają się oczyszczeniu”.

Wszechmogący Boże, Ty nas wzywasz do tej samej nadziei, pokornie prosimy Cię za naszych zmarłych braci i siostry, których bardzo umiłowałeś i powołałeś do głoszenia Ewangelii, przyjmij ich do Twojej radości i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Updated: 14 października 2017 — 08:57