68 rocznica śmierci naszego Ojca Założyciela

18 maja, jak każdego rok,u stanęłyśmy w krypcie naszego Ojca Założyciela, sługi Bożego, O. Jacka Woronieckiego, by dziękować Bogu za dar Jego życia i pozostawienie w nas charyzmatu dominikańskiego i misyjnego, a także prosić o Jego rychłą beatyfikację. Wraz z Ojcami Dominikanami łączyłyśmy się w modlitwie podczas Eucharystii w warszawskim kościele na Freta.

poniżej modlitwa postulantki Katarzyny ułożona na dzisiejszy dzień…

Czwartek – 18 maja 2017 r. – rocznica śmierci o. Jacka Woronieckiego

  1. Panie Boże, dziękujemy Ci za dar życia o. Jacka, za natchnienia jakimi Go obdarzyłeś, za to, że wybrałeś Go sobie za narzędzie do szerzenia chwały Twojego Imienia.
  • Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste
  • Zdrowaś Maryjo
  1. Panie Jezu, dziękujemy, że posługując się osobą o. Jacka zasiałeś w Nim pragnienia założenia Zgromadzenia, że dałeś mu potrzebną siłę w tym dążeniu i że teraz możemy się cieszyć owocami tej pracy poprzez istnienie Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. Równolegle prosimy o potrzebne łaski do realizacji Jego celów, w tym o uświęcenie Jego członkiń i nowe powołania.
  • Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste
  • Zdrowaś Maryjo
  1. Panie Jezu, pragnąc kroczyć drogą Twoich pragnień, które również nam ukazałeś posługując się Twoim sługą Bożym prosimy o nawrócenie Rosji i rozbudzenie świadomości odnośnie potrzeby ewangelizacji u nas w Polsce.
  • Zdrowaś Maryjo 3 x
  1. Królowo Różańca Świętego, Ukochana Mamo przez Twoje ręce, przez Twoje Niepokalane Serce – jeżeli jest to zgodne z Wolą Pana Boga – prosimy o rychłą beatyfikację Twojego Sługi Bożego o. Jacka.
  • Dziesiątek różańca
Updated: 4 maja 2018 — 10:55