800 lat od narodzin św. Dominika dla nieba

6 sierpnia 1221

8 sierpnia (wspomnienie liturgiczne)

800 rocznica narodzin dla nieba św. Dominika Guzmana, naszego Patriarchy i Zakonodawcy.

Ostatnie chwile życia Dominika były szczególnie wzruszające. Brat Ventura, przeor klasztoru w Bolonii, gdzie Dominik zmarł, relacjonuje zwierzenia pełne pogody i delikatności, rady, napomnienia, modlitwy.  Ventura dodaje, że proszącym go o wstawiennictwo Braciom Dominik odpowiedział: „Bardziej wam będę pożyteczny i skuteczniej wam pomogę po śmierci niż za życia”.

Obietnicę Zakonodawcy rodzina dominikańska włączyła do swojej liturgii, prosząc go o jej zrealizowanie w responsorium ułożonym w około dwadzieścia lat po śmierci Dominika: O spem miram, quam dedisti hora te flentibus – o jakże cudowną nadzieję pozostawiłeś opłakującym ciebie w godzinie śmierci…”

 O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię,
kiedy zbliżał się Twój zgon:
że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom,
skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.
 
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!
 
Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił,
gdyś leczył ciała chore i kalekie,
przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową
i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!
 
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!
 
Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi,
Synowi i Duchowi po wszystkie dni.
 
Spełń, Ojcze to coś przyrzekł w ostatnią godzinę
i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Updated: 17 sierpnia 2021 — 13:10