Wielki Post 2019

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy “pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca.
Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia.
Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.”

Papież Franciszek

Orędzie na Wielki Post 2019

Nabożeństwa Pasyjne w naszej kaplicy:

Droga krzyżowa – piątek, godz. 18:00

Gorzkie Żale – niedziela, godz. 18:00

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Updated: 20 marca 2019 — 14:39