Jubileusz 50 lecia ślubów zakonnych

4 sierpnia 1969 roku – 50 lat temu nasza siostra Elżbieta złożyła Panu Bogu swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jubileusz tej uroczystości świętowałyśmy w naszej wspólnocie 30 lipca. Podczas Eucharystii koncelebrowanej przez zaprzyjaźnionych z siostrą kapłanów dziękowaliśmy za łaski udzielone s. Elżbiecie przez 50 lat życia zakonnego i prosiliśmy, by Pan błogosławił jej na dalsze lata.

Updated: 17 sierpnia 2019 — 18:07