Apostolat

Nasze apostolstwo realizujemy poprzez:

  • świadectwo życia poświęconego Bogu
  • dzielenie się prawdą Bożą przez:
    • apostolstwo w kraju zgodnie z potrzebami Kościoła, szczególnie przez katechizację i animację misyjną,
    • działalność ewangelizacyjną i ekumeniczną na Wschodzie,
    • misje.