Apostolstwo wakacyjne :)

Wakacje….

można powiedzieć, że już połowa wakacji za nami. Pan daje nam czas wypoczynku, ale także możliwości spotykania Go w drugim człowieku i w pięknie przyrody. Dzielimy się małą migawką z wakacyjnego apostolstwa z dziećmi i młodzieżą

  • obóz młodzieżowy Działa Nowego Tysiąclecia w diecezji drohiczyńskiej
  • rekolekcje dziewcząt w Zielonce
  • obóz dla dzieci w Rosji

Polecamy Bogu w modlitwie to co już zostało zasiane w sercach młodych i to co jeszcze przed nami ….

Updated: 26 lipca 2021 — 21:41