Apustulāts

Mūsu apustulisko darbu veicam caur:

  • Dievam veltītas dzīves liecību
  • dalīšanās Dieva patiesībā caur:

— apustulisko darbu valstī, atbilstoši Baznīcas vajadzībām, īpaši caur katehēzēm un misijas idejas izplatīšanu

— evaņģelizācijas un ekumēnisko darbu austrumos un misiju zemēs – ad gentes