Apustulāts Polijā

Atkarībā no vajadzībām, iespējām un Māsu prasmēm, veicam dažāda veida evaņģelizāciju.

Katehizācija

 • skolās
 • bērnudārzos
 • pie draudzēm
 • individuāli

Sagatavošana uz sakramentiem

 • grupās
 • uz Euharistijas un Iestiprināšanas sakramentu pieņemšanu
 • individuāli

Misijas darba atbalstīšana

 • Pāvesta misju darbā un Misiju Formācijas centrā
 • Misiju idejas izplatīšana katrā apustuliskajā darbā
 • korespondence ar misionāriem

Reliģisko grupu vadīšana

 • Bērnu un pieaugušo Rožukroņa Pulciņš
 • Bībeles un Misiju Pulciņi
 • Katoļu Jauniešu Biedrība
 • Meiteņu liturģiskā kalpošana
 • (Kustība Gaismas un Dzīvība (Oāze)

Karitatīvā darbība

 • Pie draudzēm
 • karitatīvo grupu darbības organizēšana un koordinēšana
 • palīdzība tiem, kuriem visvairāk tā ir nepieciešama

Darbs draudzēs

 • zakristijā
 • kā ērģelnieces
 • ar slimajiem

Rekolekcijas

 • meiteņu rekolekciju organizēšana mūsu klosteros
 • palīdzība skolas un draudzes rekolekciju vadīšanā (jauniešiem un bērniem)
 • piedalīšanās vasaras rekolekciju izbraukumos (Oāzes, misiju, cilvēkiem ar traucējumiem)

Piedalīšanās svētceļojumos