Cel i duchowość

„Zgromadzenie opiera swą duchowość na doktrynalnej i apostolskiej tradycji Zakonu Kaznodziejskiego…
Znamiennym rysem naszej duchowości jest powiązanie postawy kontemplacyjnej z apostolstwem.”

(z Konstytucji Zgromadzenia)

Misją Zakonu św. Dominika, do którego należy nasze Zgromadzenie, jest głoszenie Słowa Bożego wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby.

To głoszenie – zapał apostolski, podyktowany gorliwością o zbawienie ludzi – wypływa z kontemplacji Boga, z szukania Prawdy.

Stąd naszą duchowość kształtuje:

Dla każdej Siostry życie w Zgromadzeniu jest przede wszystkim drogą do zjednoczenia z Jezusem, do świętości.

Zadaniem szczególnym, dla którego została utworzona nasza wspólnota zakonna, jest: „praca misyjna wśród pogan i w Rosji oraz budzenie zrozumienia potrzeby tej pracy u nas w kraju” (z Konstytucji), czyli animacja misyjna.

Każda siostra służy temu wezwaniu przez modlitwę, pokutę i ofiarną pracę na terenach misyjnych lub w kraju.

Przewodnikami i Patronami są dla nas:

  • Matka Boża Bolesna, której postawa uczy nas włączania się w dzieło Odkupienia
  • Św. Józef, który jest dla nas wzorem łączenia modlitwy i pracy
  • Św. Dominik, który pokazuje nam, jak szukać Boga i nieść Go każdemu człowiekowi
  • Św. Tomasz z Akwinu, który Prawdę studiował na kolanach
  • Św. Katarzyna Sieneńska, która uczy nas, jak kochać Kościół
  • Św. Jacek, niezmordowany misjonarz