T. Jaceks Woroniecki

 

O. Jacek Woroniecki

Dieva Kalps, Tēvs Jaceks – Ādams Voroņeckis (O. Jacek – Adam Woroniecki), piedzima 1878. gadā, Lublinā, książęcej muižnieku ģimenē. Visi bērni ģimenē saņēma labu izglītību, vispirms mājās, pēc tam Varšavas skolās. Ādams Frīburgas universitātē beidza dabas zinību fakultāti, bet vēlāk teoloģiju. Pēc tam viņš iestājās Lublinas Garīgajā seminārā un 1906. gadā saņēma priesterības sakramentu. Pēc tēva nāves, kurš pretojās viņa garīgajam aicinājumam, viņš nolēma lūgt uzņemt sevi Brāļu Sprediķotāju pulkā. Noviciātu Dominikāņu Ordenī viņš uzsāka 1909. gadā Florencē, pieņemdams vardu Jaceks. Pēc dažiem gadiem viņš tika sūtīts uz Poliju, lai atjaunotu Ordeņa Polijas provinci

Daudzus gadus viņš lasīja lekcijas katoļu mācību iestādēs (stu­dium własnej Prowincji, KUL, Angelicum w Rzymie) – morālteoloģiju, patroloģiju, Baznīcas vēsturi, hagiogrāfiju, pedagoģiju, homiletiku. Kā garīgais gans viņš rūpējās par dažāda veida cilvēkiem – inteliģenci, jauniešiem, misiju organizāciju, zemniekiemkaravīriem, skautiem. Vispirmām kārtām viņš bija audzinātājs un varbūt arī tāpēc aizrautīgs konferenču lasītājs, rekolekciju vadītājs un biktstēvs. 1932. gadā pateicoties Tēva Jaceka iniciatīvai tika dibināta Dominikāņu māsu misionāru Kongregācija.

Tēvs Jaceks daudz rakstīja – kopā vairāk kā 200 titulu tika izdoti, no kuriem vairāki izdoti atkārtoti, kā piemēram „Lūgšanas pilnība” (Pełnia modlitwy), „Karaliskā priesterība” (Królewskie kapłaństwo), Dieva Žēlsirdības noslēpums” (Tajemnica Miłosierdzia Bożego), „ Māksla valdīt un izrīkot” (Umiejętność rządzenia i rozkazywania), „Pie katoliskās kultūras pamatiem” (U podstaw kultury katolickiej), „Tomisma katoliskums” (Katolickość tomizmu), „Debesu ziņojums” (Raport niebieski). Daudz vēl varētu uzskaitīt viņa darbības virzienus, bet jāuzsver tas, ka galvenā viņa dzīves vadlīnija bija rūpes par cilvēka patieso labumu, par pestīšanu, lai cilvēks był wielki, żył godnie, osiągnął wyznaczoną mu pełnię.

Tēvs Jaceks aizgāja mūžībā 1949, gada 18. maijā Krakovā. Viņa kaps atrodas sv. Jaceka dominikāņu baznīcā Varšavā.

2004. gada 7. decembrī tika uzsākts viņa beatifikācijas process