Dzień życia konsekrowanego.

2 lutego obchodzimy w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego.

„Najważniejszym przejawem misji nie są bowiem zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnienie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo. Oto jest wyzwanie i pierwszoplanowe zadanie życia konsekrowanego.”             Jan Paweł II

Największą grupę osób konsekrowanych w Polsce stanowią kobiety – siostry zakonne  żyjące w zgromadzeniach czynnych, czyli nastawionych na  współdziałanie z Kościołem w pracy apostolskiej. Według danych z 1 stycznia 2022 r., w Polsce obecnych jest 105 zgromadzeń zakonnych o różnych charyzmatach i bardzo zróżnicowanej liczebności od blisko 1000 do kilkunastu osób.  W zgromadzeniach tych żyje 16 307 sióstr. 15 601 z nich to profeski wieczyste, 479 – profeski czasowe, 131 – nowicjuszki a 96 – postulantki. W Polsce jest 1985 domów tych zgromadzeń. 1845 sióstr pracuje za granicą. 532 siostry – na misjach, 287 sióstr na Wschodzie, 1032 siostry – w innych krajach.

/Dane na podstawie wiadomości KAI/

Dziękujemy za wszystkie modlitwy, które płyną w intencji osób konsekrowanych i nadal prosimy o nie byśmy zawsze były wierne Jezusowi i właściwie wypełniały charyzmat pozostawiony nam przez Założyciela.

Updated: 2 lutego 2022 — 11:51