Goście z Centrum Formacji Misyjnej

W środę 22 stycznia odwiedzili nas przyszli misjonarze przygotowujący się do wyjazdu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i kolędowaniem. Następnie każdy gość opowiadał o sobie i swoich misyjnych planach, a nasze siostry dzieliły się swoimi doświadczeniami pracy apostolskiej za granicą. Sporym zainteresowaniem cieszyły się listy z Afryki jakie docierały przez dziesiątki lat do śp. s. Rafaeli, w tym także listy abp. Adama Kozłowieckiego SJ. Dziękujemy przyszłym misjonarzom za świadectwo radosnej wiary i obiecujemy im towarzyszenie w modlitwie.

 
 
Updated: 27 stycznia 2020 — 18:44