IV Krajowy Kongres Misyjny.

W dniach 12-14 czerwca odbywał się w Warszawie IV KrajoDSCF1541wy Kongres Misyjny, się pod hasłem “Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Jego celem było m.in. uczczenie 50. rocznicy opublikowania dekretu “Ad gentes” Soboru Watykańskiego II, 40-lecie adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandii” oraz 25-lecie encykliki „Redemptoris missio”Jana Pawła II.

W programie trzydniowego kongresu przewidziano czas zarówno na refleksję naukową jak też spotkania z misjonarzami, warsztaty i koncerty. Przedstawicielki naszego Zgromadzenia uczestniczyły w sympozjum naukowym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Siostry katechetki wraz z dziećmi brały udział w programie dziecięcej stacji na Torwarze, a nasze siostry misjonarki miały tam stanowisko animacji misyjnej.

DSC05062 DSCF1582

Aby Kościół w Polsce żył radością przepowiadania Ewangelii – to przesłanie, jakie prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoni przekazał uczestnikom IV Krajowego Kongresu Misyjnego, więc także i nam – dominikankom misjonarkom.

Updated: 4 listopada 2017 — 16:18