Józefów – Betania i Księga Rut

Wspólnota kobiet Betania, wciąż wytrwale trwa przy Chrystusie czerpiąc wzór z biblijnych kobiet Marii i Marty. Wraz z s. Magdaleną poprzez medytację Słowa Bożego, modlitwę oraz włączanie się w życie parafii służą Kościołowi.

Podobnie jak w Tygodniu Biblijnym, tak samo z okazji Bożego Narodzenia i zakończenia Roku św. brata Alberta przygotowały dla Parafian niespodzianki – cytaty, tym razem z myślami Świętego.

Troszczą się o budowanie przyjacielskich więzi, które umacniają się podczas wspólnych spotkań, wyjść, świętowania, a także przeżywania razem dni skupienia i rekolekcji.

‘Pochylanie się nad tekstami opisującymi kobiety Nowego Testamentu, trwające już półtora roku, pomaga nam dojrzewać do coraz głębszej relacji z Jezusem i więzi z Pismem Świętym. I teraz przyszedł czas na Stary Testament, w którym wraz z Duchem Świętym będziemy poszukiwać pokarmu duchowego. „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Pismach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” /Łk, 24,44-45/. I dzięki temu darowi Chrystusa Zmartwychwstałego wspólnie zajrzymy najpierw do Księgi Rut – księgi opowiadającej o Bożej Opatrzności oraz wiernej przyjaźni kobiet, w której obecny Bóg realizuje swój zamysł zbawienia’.

Updated: 7 lutego 2018 — 17:11