Noviciāta kopiena

Iestājoties klosterī mēs ienākam pilnīgi jaunā realitātē. Noviciāts ir it kā tāds inkubators, kas dod drošības sajūtu un komforta sajūtu mūsu ieiešanai klostera dzīvē, ko darām savā ritmā, kaut arī kopienā. Iet runa par to, lai atklātu skaistumu un daudzveidīgo bagātību tajā, kā Dievs katru no mums vada, kā arī lai mācītos cienīt katras aicinājuma ceļu. Tikai tad mēs mācēsim viena otru papildināt. Tas, kas mūs vieno, tas ir aicinājums tajā paša laikā un telpā. Katru no mums Dievs ir aicinājis, tāpēc mēs kļūstam viena otrai par māsu. Šīs attiecības, ko mēs veidojam noviciātā, nākotnē veidos Ordeni un liecinās par mūsu māsu mīlestību, par to KAS MĒS ESAM.