Kończymy rok szkolny i zaczynamy wakacje :)

“Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam radujcie się… ” Flp 4,4

Po trudnym roku pracy zdalnej siostry katechetki wraz z grupami apostolskimi, które prowadzą podczas roku szkolnego dziękują Bogu za ten czas w modlitwie i wspólnotowym świętowaniu.

Updated: 27 czerwca 2021 — 11:12