Kopiena

Kopiena ir neatdalāms elements dominikāņu harizmātā un palīdz mums realizēt Kongregācijas mērķi

Kopienas vienotības Avots vispirmām kārtām ir Jēzus Kristus, Kurš katru no mums ir aicinājis. Kopienas vienotību stiprina Evaņģēlija mācība u liturģija, īpaši Euharistija

„Dzīve kopienā mūsos audzina abpusēju mīlestību, kas atklājas sirsnīga iejūtība, kā arī atklātībā u vienkāršībā, kāds ir raksturīgs mūsu garīgumam.”

(No Kongregācijas Direktorija)

Mēs esam dažādas, bet mūs vieno:

  • aicinājuma žēlastība,
  • konsekrācija,
  • kopīgs mērķis,
  • dominikāņu un misijas garīgums,
  • vienāds dzīves veids.