Lūgšana

Māsas īpašā veidā ir aicinātas dedzīgai lūgšanas dzīvei….

Caur piedalīšanos liturģijā, Svēto Rakstu un reliģiska satura literatūras lasīšanu, paliekot klusajā lūgšanā un adorācijā – šajos kristīgās dzīves avotos smeļam iedvesmu savai lūgšanai.

Saskaņā ar Dominikāņu ordeņa tradīciju katru dienu lūdzamies rožukroni, kurā pārdomājam Vissvētākās Jaunavas Marijas līdzdalību Kristus un Baznīcas noslēpumā.