Mērķis un garīgums

sw Dominik

Par Dominikāņu Ordeņa pirmsākumiem kāds ir uzrakstījis, ka …iesākumā bija līdzjūtība. Runa ir par Sv. Dominiku un viņa rūpēm par cilvēkiem, kuri meklējot Dievu maldās pa sektām, vai ateisma neceļiem. Sv. Dominiks atteicās no savas dzīves sasniegumiem un sabiedriskā stāvokļa un kļuva par ceļojošu sprediķotāju tāpēc, lai sludinātu Jēzu visiem, visur un visādos veidos. Kristus dēļ, kā arī lai glābtu cilvēkus no neticības, vai ticības maldiem, viņš spēja mērot tālu ceļu, stundām sēdēt ar cilvēku, lai viņam pastāstītu par Dievu, bet pēc tam – naktīs – stundām par viņu lūgties. Tāds bija sv. Dominiks.

Ordenis, kuru viņš dibināja 13. g.s. līdz pat šai dienai ir atpazīstams pēc baltajiem habitiem, melnajiem apmetņiem un rožukroņa, kas piestiprināts pie jostas. Dominikāņi šodien ir pazīstami daudzās valstīs. Viņu pasija ir ceļš… Iet pie cilvēka un cilvēka dziļumos, lai viņa sirdī atrastu apslēpto Dievu, lai atgrieztu viņu Dievam. Šis grūtais uzdevums – Patiesības atrašana cilvēkos – nebūtu iespējama, ja Svētais Gars jau iepriekš nesagatavotu augsni.

Par šo cilvēka sirds atvērto augsni katru dienu lūdzas dominikāņu klauzūras māsas. Apslēptas klauzūrā, viņas katru dienu lūdzas par dominikāņu brāļiem un par cilvēkiem, pie kuriem viņi tiek sūtīti.

XX gs. sākumā kāda dominikāņa – tēva Jaceka Voroņecka (Jacek Woroniecki) sirdī,

radās līdzjūtība, līdzīga tai, kādu izjuta sv. Dominiks. Tēvs Jaceks paredzēja un piedzīvoja oktobra revolūcijas sekas. Kā zinātnieks un garīgais vadītājs, viņš varēja aizdomāties līdz tam, kas pēc dažiem gadiem notiks sabiedrībā, kurā mērķtiecīgā, apzinātā veidā tiek iznīcināta ticība Dievam un Dieva bērna apziņa cilvēkā. Lai glābtu nomaldījušos un ateismā nonākušos cilvēkus, t. Jaceks Polijā nodibināja Jēzus un Marijas dominikāņu māsu misionāru kongregāciju.

Congregatio Sororum Dominicanorum Missionariarum Jesu et Mariae –

Kongregācijas nosaukums latīņu valodā. Mūsu harizma dzima mīlestībā pret Baznīcu un Baznīcas sirdī, sākotnēji realizējoties Varšavā 1932. gadā pēc tēva Jaceka Voroņecka OP (Jacek Woroniecki OP) iedvesmas.

Mīlestībā kalpot patiesībai – mūsu darbības devīze, kuru ikdienas no jauna atklājam savā dzīvē. Mīlestībā kalpot patiesībai – tas ir ar katru dienu būt tuvāk Kristum. Kontemplācija un studēšana tuvina mūs patiesībai, kurai jākļūst redzamai mīlestībā. Sludināšana – apustuliskā degsme, ko iedvesmo rūpes par cilvēku pestīšanu, izplūst no Dieva kontemplācijas un Patiesības meklēšanas.

Kongregācijas mērķis un garīgums

„Kongregācija savu garīgumu balsta Sprediķotāju (Dominikāņu) Ordeņa doktrinālajā un apustuliskajā tradīcijā.

Mūsu garīguma svarīga iezīme ir kontemplatīvās stājas savienošana ar apustulātu.”

(no Kongregācijas konstitūcijām)

Sv. Dominika Ordeņa, kam pieder mūsu Kongregācija, misija ir sludināt Dieva Vārdu visiem, visur un visādos veidos.

Mūsu garīgumu veido:

Katrai māsai dzīve kongregācijā vispirms ir ceļš uz vienotību ar Jēzu, uz svētumu.

Mūsu garīgie vadītāji un aizbildņi ir:

  • Sāpju Dievmāte, kuras stāja māca mums ņemt dalību Pestīšanas darbā
  • Sv. Jāzeps, kurš ir mums piemērs tam, kā savienot lūgšanu un darbu
  • Sv. Dominiks, kurš parāda mums kā meklēt Dievu un nest Viņu katram cilvēkam
  • Sv. Akvīnas Toms, kurš Patiesību studēja uz ceļiem
  • Sv. Katrīna no Sjēnas, kura mums māca kā mīlēt Baznīcu
  • Sv. Jaceks, nenogurdināmais misionārs