Misyjny Józefów

13 października br., uprzedzając trochę Tydzień misyjny, w Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie odbyło się spotkanie z o. Jerzym Wilkiem, kamilianinem, misjonarzem z Madagaskaru. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV – VIII. Ojciec Jerzy opowiadał o pracy misyjnej swojej i Zakonu,do którego należy. Dzielił się tym czego doświadcza w pracy misyjnej, opowiadał o codziennym życiu Malgaszów, o tradycjach rodzinnych, o szkole, przedstawił niektóre zwyczaje, którymi żyją Malgasze. Podczas opowieści mogliśmy też oglądać film, który pomógł zobrazować usłyszane słowa. Spotkanie zakończyło się modlitwą w języku malgaskim. 

Updated: 18 października 2022 — 20:42