Nabożeństwa majowe

Maj – jak często mówimy najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych “majówkami”. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. W tym roku nie wszyscy, którzy by chcieli, będą mogli być na nabożeństwie majowym w kościele. Odmawiajmy, śpiewajmy Litanie loretańska w naszych domach. Niech część Maryi, naszej matki i Królowej Polski rozbrzmiewa w naszych sercach i w naszych domach, które są przecież domowymi kościołami.

Zapraszamy do duchowej łączności wraz z nami podczas nabożeństw majowych o godz. 18:00

Updated: 3 maja 2020 — 07:06