Nasze siostry w Fastowie na Ukrainie

W Fastowie na Ukrainie – niedaleko Kijowa, pracują nasz siostry.

W obliczu trwającej wojny gorąco prosimy o modlitwę za nie, za ludzi z którymi teraz mieszkają i o zakończenie działań wojennych w tym kraju.

Numer konta w Polsce na pomoc naszym placówkom misyjnym :
Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi,

Ul. Sienkiewicza 49, 05-220 Zielonka
Nr konta “misyjnego” PLN : 10 1240 6335 1111 0010 1951 5574

( Bank Pekao S.A. O/Wołomin, ul. Miła 8/12; 05-200 Wołomin)
Tytuł płatności   „darowizna na cele kultu religijnego w Fastowie na Ukrainie ….

Można również wesprzeć dom św. Marcina, w którym przebywają dzieci i ci którzy w obecnym czasie potrzebują wsparcia. 

Wsparcie materialne można przesyłać na konto obsługujące Dom św. Marcina:

Sekretariat Misyjny OO Dominikanów

Freta 10, 00-227 Warszawa

PL 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728

z dopiskiem: dom św. Marcina Fastów

Updated: 2 marca 2022 — 21:12