Niedziela misyjna

W niedzielę 21 października świętujemy w całym Kościele Światowy Dzień Misyjny.

 Z Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2018 r.
„Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię”

Życie jest misją

Każdy mężczyzna i każda kobieta jest misją i to jest powodem, dla którego żyje na ziemi. Być pociągniętym i być posyłanym to dwa poruszenia, które nasze serce – szczególnie, gdy jest młode wiekiem – odczuwa jako wewnętrzne siły miłości, obiecujące przyszłość i popychające nasze istnienie naprzód. Nikt tak, jak młodzi, nie odczuwa, jak bardzo życie wdziera się i pociąga. Wielkim wyzwaniem jest przeżywanie z radością swej odpowiedzialności za świat. Dobrze znam blaski i cienie bycia młodym, a jeśli myślę o mojej młodości i mojej rodzinie, to przypominam sobie siłę nadziei na lepszą przyszłość. Fakt, że jesteśmy na tym świecie nie wskutek naszej decyzji, pozwala nam domyślać się, że istnieje inicjatywa, która nas uprzedza i sprawia, że ​​istniejemy. Każdy z nas jest powołany do refleksji nad tą rzeczywistością: „Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie” (Adhort. ap. Evangelii gaudium, 273).

Zapraszamy i zachęcamy do modlitwy za misje i misjonarzy!
W naszej kaplicy codzienny różaniec o godz. 18:00.
W wtorek po różańcu film „Dwa oblicza Afryki”.

Zbieramy również przybory szkolne, słodycze i maskotki dla naszych sióstr pracujących na terenach misyjnych.

Updated: 21 października 2018 — 21:11