Noviciāts

Noviciāts – mūsu dzīvē ir īpašs laiks. Mēs iepazīstam kongregāciju, garīgi augam un rūpējamies par mūsu aicinājumu,

„Evaņģēlija garā veidojam mūsu garīgo dzīvi un uzsākam ciešāku draudzību ar Kristu”.

(no Kongregācijas Konstitūcijām)

Kā visjaunākās, mēs tikai mācamies „balstīt savu dzīvi uz dzīvas ticības un caur to meklējam Kristu lūgšanā, kopienā un ikdienas pienākumos”.

(no Kongregācijas Konstitūcijām)