Objawienia fatimskie

W obecnym czasie, gdy z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich częściej słyszymy orędzie Matki Bożej z 1917 r., zauważamy dużą zbieżność jego treści z charyzmatem naszego Zgromadzenia. W tym orędziu znajdujemy główne elementy duchowości dominikańskiej: zwrócenie się ku Bogu, troska o grzeszników z gotowością poświęcenia własnego trudu i ofiarowania się za ich nawrócenie, upraszanie wszelkich łask za pomocą różańca, gorące nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Gdy dodamy do tego szczególny cel naszego Zgromadzenia – głoszenie Ewangelii w Rosji, rodzi się pytanie, czy nasza wspólnota zakonna zrodziła się z przesłania Fatimy?

Nic jednak w dziejach powstania Zgromadzenia za tym nie przemawia. Odpowiedź wydaje się prosta: Matka Boża w Fatimie upomina się o to, co jest treścią misji Jej Syna, o wypełnianie zadań, jakie On pozostawił Kościołowi i które są w Kościele odczytywane i podejmowane na przestrzeni wieków… Przypomnienie objawień fatimskich jest dla nas okazją do odnowienia własnego powołania i podjęcia go z nową świadomością i żarliwością…

obraz Matki Bożej Fatimskiej namalowany jest przez naszą siostrę Anuncjatę Zofię Laskowską

Updated: 11 października 2017 — 16:42