Pascha 2022 w kaplicy Sióstr Dominikanek Misjonarek w Zielonce

Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

J 11, 25 – 26

Jezus żyje! Alleluja!

Zmartwychwstał, jak zapowiedział. Tak bardzo nas ukochał.

Pragnie nam towarzyszyć każdego dnia, zarówno w trudach jak i radości.

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”

Niech zmartwychwstały Jezus pomaga odradzać się duchowo. Niech uczy prawdziwie kochać, tak jak On umiłował człowieka. Niech przyniesie pokój i radość serca. Niech ożywi wiarę i napełni serce ufnością w Boże miłosierdzie.

Updated: 17 kwietnia 2022 — 09:48