Pisma Założyciela

O. Jacek Woroniecki pozostawił obfitą spuściznę pisarską. Jego twórczość obejmuje zagadnienia z wielu dziedzin wiedzy: od dyscyplin filozoficznych i teologicznych, przez hagiografię, treści związane z duchowością, po wybrane tematy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i politycznych. Jego dorobek piśmienniczy obejmuje ok. 250 tytułów, z których niektóre były kilkakrotnie publikowane, a wiele jest wydawanych obecnie. Poniżej udostępniamy wybrane dzieła.

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi © 2019 Frontier Theme
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!