Podchody ze św. Stanisławem Kostką.

18 września, we wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, w parafii  MB Częstochowskiej, zostały zorganizowany dzień upamiętniający postać Świętego. Dzieci wzięły udział we mszy św., a następnie przeszły szlak, na którym poznawały biografię św. Stanisława. Najpierw, w zaaranżowanym Rostkowie, przywitali nas rodzice św. Stanisława – Małgorzata i Jan, tam usłyszeliśmy o dzieciństwie Świętego, jego rodzeństwie i zwyczajach panujących w epoce, w której żył. Następnie udaliśmy się do Wiednia, gdzie Święty pobierał nauki. Trzecim przystankiem był Augsburg, gdzie św. Stanisław próbował wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, a ostatnim Rzym. Przy każdej stacji czekały na nas zadania, które przygotowali harcerze oraz każdy mógł, w specjalnie przygotowanej legitymacji, zbierać punkty i sprawności. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i powierzeniem się Matce Bożej. Wysiłek był nagrodzony także lizakami.

Updated: 22 września 2019 — 18:19