Promocja książki o klasztorze w Zielonce

W sobotę 20 maja po Mszy św. w klasztorze w Zielonce odbyła się promocja książki Grażyny Krzyżak-Krzyżanowskiej “Klasztor dominikanek w Zielonce” z cyklu zielonkowskich zeszytów historycznych. Prezentację prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Zielonki. Prezes, Adam Łossan powitał wszystkich i opowiedział o dziejach zeszytu, a raczej treści: klasztoru na tle historii osady, a potem miasta Zielonka. Autorka zeszytu zapoznała zebranych z koncepcją pracy, a także z własnymi przeżyciami podczas zapoznawania się z udostępnionymi archiwaliami, a także z wrażeniami pobytu w klasztorze. Wypowiedzi towarzyszył pokaz wybranych fotografii. Następnie niektórzy z słuchaczy dzielili się swoimi wspomnieniami dawnych spotkań z klasztorem i jego działalnością. Szczególnie ciepło wspomniano kapelana – ks. Wacława Świerzawskiego, późniejszego biskupa sandomierskiego. Drugą częścią uroczystości było zwiedzanie miejsca pamięci Sługi Bożego O. Jacka Woronieckiego OP, Założyciela Zgromadzenia, którego proces beatyfikacyjny toczy się w Rzymie.

 

Updated: 21 maja 2023 — 17:10