Przygotowanie do Jubileuszu

W tym roku w Zakonie Kaznodziejskim będziemy świętowali Jubileusz 800 lecia od śmierci  Świętego Ojca Dominika.  Do tego świętowania chcemy przygotować się duchowo, trwając na modlitwie przez 20 wtorków. Wtorek to dzień w którym szczególnie modlimy się w intencjach Zakonu Dominikańskiego. 20 wtorków –  dni na modlitwę 20 tajemnicami różańca świętego (każdy wtorek to kolejna tajemnica różańca), które będziemy odmawiały prosząc by święty Zakonodawca wstawiał się za nami u Maryi i Jezusa i pomagał nam iść ścieżkami świętości. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, która zakończy się 8 sierpnia w liturgiczną Uroczystość świętego Dominika.

Modlitwa do św. Dominika “O spem miram”

O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię, kiedy przybliżał się Twój zgon: że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom, skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, gdyś leczył ciała chore i kalekie, przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, Synowi i Duchowi po wszystkie dni.

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę,i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!

Módlmy się: Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Updated: 23 marca 2021 — 14:12