„Przystań dla dzieci” w Józefowie – w intencji ewangelizacji Wschodu..

Nasi mali Odkrywcy skarbów wspólnie z nami wspierają działalność misyjną Kościoła.  W sposób szczególny obejmujemy modlitwą tereny Wschodu czyli Rosję, Ukrainę, Łotwę i inne kraje, prosząc o łaskę wiary dla tych, którym została ona wydarta z serc i umysłów oraz tych, którzy Boga jeszcze nie poznali.

Tym razem podczas Wielkopostnego spotkania odkrywaliśmy kolejny Skarb Kościoła jakim jest Krzyż. Wpatrzeni w tajemnice Drogi Krzyżowej, adorując krzyż łączyliśmy nasze serca z Tajemnicą Paschy Chrystusa.

Nie zabrakło także radosnych chwil  budujących wspólnotę – śpiew, pogadanki i prace plastyczne, podczas których dzieci wykonały swoje własne krzyże z modeliny oraz wielkanocne koszyczki na święconkę. Bogu niech będą dzięki!

Updated: 11 października 2017 — 20:25