Przystanek w drodze

W dniach 15 – 17 maja odbył się kolejny „Przystanek w drodze”. Tym razem tematem przewodnim było zapoznanie się z życiem i dziełem sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego. Uczestniczki pochyliły się nad postacią naszego Ojca Założyciela, jako daru Boga dla nas. Z racji zbliżającej się kolejnej rocznicy Jego śmierci jednym z punktów programu było nawiedzenie grobu Ojca Jacka, który znajduje się w Kościele Ojców Dominikanów w Warszawie, przy ulicy Freta. Jak zawsze, w czasie trwania “przystanku”  był czas na modlitwę osobistą, wysłuchanie konferencji,  a także możliwość uczestniczenia w modlitwach sióstr.

 
Program w Drodze

 

 

Updated: 14 października 2017 — 09:29