S. Angelika odeszła do Pana

„Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
   życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj…”

 

Dnia 11 listopada 2021 r. odeszła do Pana

nasza Siostra Angelika (Regina) Borejko

przeżywszy 85 lat (w zakonie 29 lat).

 

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w środę 17 listopada 2021 r. o godz. 13.00
        w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Zielonce (ul. Sienkiewicza 49).

Modlitwy za Zmarłą Siostrę – od godziny 11.00
Po Mszy św. odprowadzenie na miejscowy cmentarz.

Polecamy modlitwie nasza Siostrę Angelikę

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie….

 

Updated: 14 listopada 2021 — 09:50