Spotkanie sióstr katechetek

Sobota 17 VI 2017 r. tylko pozornie była dniem wolnym od pracy. Siostry Katechetki zgromadziły się w tym dniu w Józefowie, by podjąć refleksje nad minionym rokiem szkolnym i katechetycznym. Tematem przewodnim była: Formacja duchowa katechetów. Temu  tematowi poświęcił konferencje  ks. Paweł Sołowiej .  Siostry natomiast dzieliły się wzajemnie umiejętnościami nabytymi w ciągu mijającego roku. S. Karola wprowadziła nas w tematykę misyjną i jej najbardziej aktualne potrzeby, s. Miriam nauczyła nas pracy z aplikacjami Kahoot, s. Magdalena pokazała nam proste formy prac plastycznych dla dzieci z klas młodszych.

        Oczywiście centrum naszego dnia stanowiła Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas których modliłyśmy się na katechetów, za dzieci i młodzież i we wszystkich intencjach apostolskich. Słowem, które w tym dniu otrzymałyśmy od Pana było czytanie z Drugiego Listu do Koryntian : Przechowujemy  ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc a nie z nas (2 Kor 4,7)
Po południu spotkałyśmy się  przy grillu. Był to czas siostrzanych rozmów, radosnego świętowania i praktycznego wykorzystania umiejętności nabytych tego dnia. Nie zdziwiło nas to , ze wśród różnych propozycji każda z nas wybrała pracę w glinie lepiąc z niej swoje naczynie.

Updated: 14 października 2017 — 08:42