Studijas

„ Patiesības mīlestība, kas raksturīga Sv. Dominika Ordenim, uzliek māsām pienākumu nemitīgam un pamatīgam darbam, lai izplatītu un pilnveidotu reliģiskās zināšanas.”

 (no Kongregācijas konstitūcijām)

Padziļinām zināšanas par Dieva Patiesībām ar:

  • regulārām mācībām formācijas sākumposmā;
  • individuālam un kopienas studijām;
  • nemitīgu Dieva Vārda apcerēšanu;
  • sistemātisko garīgo lasīšanu;
  • studiju uzsākšanu, kas ir saskaņā ar Kongregācijas mērķa realizēšanu;
  • iepazīšanos ar Tēva Dibinātāja rakstisko mantojumu.