Święto Patronalne Zgromadzenia

Tegoroczne Święto Patronalne Matki Bożej Bolesnej siostry obchodziły w Bielsku Podlaskim. Tamtejszy klasztor pw. św. Teresy od Dz. Jezus istnieje już 25 lat. Chciałyśmy uwielbić Boga za pobyt i posługę sióstr w tym mieście, a także wyrazić wdzięczność wielu ludziom, wśród których żyjemy, którzy pomagają nam i włączają sie w misję Zgromadzenia.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu Akatyst ku czci Bogurodzicy w bazylice Narodzenia NMP. O godz. 11.00 Mszę św. sprawowało kilkunastu kapłanów pod przewodnictwem Ks. Prałata Prof. Ludwika Olszewskiego.

W homilii Celebrans wydobył trzy cechy, potrzebne w duchowym życiu osób poświęconych Bogu: wierność, wytrwałość i czujność. Po Mszy św. odbyła się agapa w domu parafialnym. Siostry zostały mile zaskoczone podziękowaniami i życzeniami parafian, przyjaciół, dobroczyńców. Wszyscy mogli obejrzeć prezentację obrazującą pracę i warunki życia sióstr na przestrzeni ćwierćwiecza. Podczas posiłku każdy mógł zabrać głos. Przytoczono wiele wspomnień związanych z obecnością i rolą sióstr. Nie trzeba dodawać, że wspominane anegdoty rozweseliły obecnych… Na zakończenie chętni mogli zwiedzić Muzeum bł. Antoniego Beszty Borowskiego.
Po południu siostry udały się na cmentarz, by pomodlić się przy grobie Ks. prof. Kazimierza Kułakowskiego, ofiarodawcy posesji i domu, w którym obecnie mieści się klasztor.
Pan Bóg pobłogosławił ten piękny dzień pogodą. Umocnione doświadczeniem wspólnoty wracamy do codzienności….
 
Updated: 11 października 2017 — 16:59