Tydzień misyjny

W Tygodniu misyjnym módlmy się za misjonarzy i tych do których Jezus ich posłał,

a także o ducha misyjnego dla każdego z nas:DSC05640

Modlitwa  świętego Jana Pawła II o “ducha misyjnego”

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi,

niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za Mną!”.

Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!

Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane.

Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych,

którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie.

Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny.

Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych,

którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen.

 

Updated: 4 listopada 2017 — 14:44