Tydzień Misyjny

Zakończył się Tydzień Misyjny. W naszym Zgromadzeniu starałyśmy się na różne sposoby akcentować ten czas jak i angażować innych w pomoc misjom.

W parafii św. Jerzego w Zielonce działała kawiarenka misyjna. Dochód ze sprzedaży słodkości został przeznaczony na zakup ambulansu na misjach.

Dzieci z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie w Niedzielę Misyjną aktywnie włączyły się w modlitwę za misje i misjonarzy. Podczas liturgii – korzystając z materiałów przygotowanych przez Papieskie Dzieło Misyjne – dzieci pod przewodnictwem s. Gabrieli OP poprowadziły modlitwę wiernych oraz przygotowały procesję z darami. Uczyły się też piosenki w języku hiszpańskim. S. Gabriela podzieliła się świadectwem pracy misyjnej w Boliwii, w Oruro. Takiego świadectwa s. Gabrieli oraz s. Małgorzaty, która aktualnie przygotowuje się w Centrum Formacji Misyjnej do wyjazdu na misje do Oruro, można było wysłuchać podczas wszystkich Mszy świętych w józefowskiej parafii.

 

Jako pokłosie Misyjnego Synodu Dzieci 22.10.2022 r. w Drohiczynie odbył się Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci pod hasłem “Bądźcie moimi świadkami. “Z Bazyliki”, czyli parafii gdzie posługują nasze siostry wzięło udział 18 dzieci. Animowała spotkanie
s. Monika Juszka, sekretarz krajowy PDM. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie impulsem do większego zaangażowania w sprawę misji.

 

Updated: 30 października 2022 — 21:07