Uroczystość Bożego Narodzenia

„Na święta Bożego Narodzenia przesyłam Wam serdecznie życzenia tego pokoju Bożego, który jak Aniołowie śpiewali, Dzieciątko Jezus przyniosło wszystkim ludziom dobrej woli. Św. Paweł mówi o tym pokoju, że przewyższa on wszelkie ludzkie uczucia. Tajemnicą tego pokoju jest miłość Boga, który czyni wolę dobrą, bo ją łączy z najwyższym dobrem – z wola samego Boga, naszego Stwórcy i Ojca Niebieskiego. Toteż w najcięższych chwilach, gdy wszystko się w człowieku łamie buntuje należy na dnie duszy łączy swą wolę z wolą Boga, a wtedy znajdzie się tam ten pokój, który pozwoli wszystko przetrzymać i wyjść z każdej takiej próby silniejszym i milszym Bogu, i bardziej z Nim zjednoczony.

Oto czego Wam życzę na Święta Bożego narodzenia i ufam, że Boża Dziecina da Wam odczuć w głębi duszy jak bardzo pragnie dać Wam ten pokój, jeśli i Wy Go cała duszą będziecie pragnęły.”

/ List o. Jacka Woronieckiego do M. Tomei 23.12.1936r./

Bóg się rodzi moc truchleje!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,

Które przepełniają nasze życie łaska i miłością,

Życzymy mocy Bożego błogosławieństwa.

Niech te święte dni  będą czasem duchowego umocnienia,

pokoju i radosnego przebywania w gronie najbliższych i przyjaciół.

Niech otwierają serca na prawdziwe dobro i czynią nas świadkami Miłości i Pokoju!

Z modlitwą – Siostry Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi.

Updated: 25 grudnia 2020 — 13:11