Uroczystość Patronalna Zgromadzenia

dom-133

Matko Bolesna, co pod krzyżem stoisz,

Patronko nasza od zarania dni,

daj mi Jezusa nieść do braci moich,

by udział mieli w Jego zbawczej krwi.

“Prawdę w miłości” – nasze zawołanie

naucz nas czynić – amen. Niech się stanie.

 

1/  Módlmy się o światło i moc Ducha Świętego dla tych, na których Kościół włożył obowiązek głoszenia Ewangelii.

2/  Módlmy się o wstawiennictwo Świętych, Błogosławionych i Kandydatów na ołtarze z Zakonu Kaznodziejskiego, aby czuwali nad życiem i posługą swoich sióstr i braci na ziemi.

3/  Módlmy się o rozszerzenie kultu i beatyfikację Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego,
aby Bóg był uwielbiony w ujawnieniu działania łaski, której udzielał naszemu Współbratu i Ojcu.

4/  Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla naszych wspólnot, aby wdzięczność za opiekę Matki Bożej Bolesnej dodawała nam sił do codziennej wierności, do umacniania więzi siostrzanej, do ofiarnego wypełniania powierzonego nam charyzmatu.

5/  Módlmy się o gorącą miłość do Jezusa dla kandydatek do naszego Zgromadzenia, o siłę w pokonywaniu przeszkód oraz o zrozumienie i wsparcie ich bliskich w tym czasie.

6/  Módlmy się za zmarłe siostry dominikanki misjonarki, aby zanurzone w miłosierdziu Boga mogły kontemplować na wieki Jego piękno.

7/  Módlmy się za nas, abyśmy nieustannie podejmowali trud poznawania Prawdy i z miłością dawali jej świadectwo wszędzie, gdzie jesteśmy posłani.

 

Updated: 14 października 2017 — 09:20