Uroczystość św. Józefa w Roku św. Józefa

„… Widzimy, jakie dowody cnót daje św. Józef w tej tak delikatnej dla niego sprawie ( dotyczy wiadomości o zwiastowaniu Maryi). Najpierw panuje on całkowicie nad gniewem, który u każdego mężczyzny tak łatwo by wybuchł w podobnym położeniu: następnie nie pozwala sobie na żadne podejrzenia, które by cień rzucały na cnotę Maryi, jest bowiem głęboko przekonany po krótkim współżyciu z Nią pod jednym dachem, że jest całkowicie Bogu oddaną i że ślub czystości ceni nad życie.

Z drugiej strony wie on dobrze, jak prawo Mojżeszowe jest surowe na tym punkcie i jakie na niego nakłada obowiązki. Rozważywszy to wszystko przed Bogiem , św. Józef „(…) nie chcąc jej zniesławiać chciał Ją potajemnie opuścić” (Mt 1,19), ufając, że sam Bóg wyprowadzi ich z tego niezrozumiałego dla niego położenia , w jakim się znaleźli. I oto Bóg nie zawodzi jego nadziei: Anioł przysłany doń we śnie wyjaśnia mu tajemnicę cudownego poczęcia jego Oblubienicy a zarazem zwiastuje, że ten, którego porodzi, otrzyma imię Jezus, to znaczy: Zbawiciel „(…) albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich” (Mt 1, 21). …”

O. Jacek Woroniecki OP Macierzyńskie Serce Maryi

Updated: 18 marca 2021 — 14:37