Uroczystość Wszystkich Świętych

“Bycie świętymi nie jest przywilejem nielicznych, jak gdyby ktoś otrzymał wielkie dziedzictwo; my wszyscy przez chrzest otrzymaliśmy dziedzictwo umożliwiające nam stanie się świętymi. Świętość jest powołaniem wszystkich. Wszyscy zatem jesteśmy powołani do pójścia drogą świętości, a droga ta ma imię, oblicze: oblicze Jezusa Chrystusa. On uczy nas stawania się świętymi. On w Ewangelii ukazuje nam drogę: drogę Błogosławieństw (por. Mt 5, 1-12). Rzeczywiście, królestwo Boże jest dla tych ludzi, którzy nie pokładają ufności w rzeczach, ale w miłości Boga; dla tych, którzy mają serce proste, pokorne, nie uważają, że są sprawiedliwi, i nie osądzają innych; którzy potrafią cierpieć z tymi, którzy cierpią, i radować się z tymi, którzy się weselą, nie są gwałtowni, lecz miłosierni, i starają się budować pojednanie i pokój. Święty, święta budują pojednanie i pokój; zawsze pomagają ludziom w pojednywaniu się i zawsze wspomagają w zaprowadzaniu pokoju. Tak więc świętość jest piękna; jest piękną drogą!”

Papież Franciszek

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych:

1.11 – Msza święta o godz. 8:00

godz. 18:00 różaniec z wypominkami

2.11 –  różaniec o godz 17.55, a po nim Msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach

od 3.11 do 7.11 –  o godz. 18:00 różaniec z wypominkami

8.11 – 17.30 różaniec, a po nim Msza święta za zmarłych polecanych na kartkach wypominkowych

Updated: 1 listopada 2019 — 15:59