Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W Zielonce, w kaplicy sióstr w piątek 25 III 2022 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego:
6.30 – Msza św., podczas której przygotowane osoby dokonają aktu zawierzenia Maryi oraz będzie możliwość przyrzeczenia duchowej adopcji
17.00 – w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i biskupami świata – poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, następnie różaniec i droga krzyżowa (już nie będzie drogi krzyżowej o 18.00)
 
zdjęcie zaczerpnięte ze strony Kurii warszawsko – praskiej.
 
 
Updated: 23 marca 2022 — 14:06