Wakacje sióstr – w spotkaniu z Bożym stworzeniem

“Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.”

Mdr 13,5

 

Updated: 26 sierpnia 2020 — 15:12