Wielki Post w apostolstwie

Wielki Post to nie tylko czas zbliżania się od Jezusa poprzez duchowe zmagania ze sobą ale też czas bardzie intensywnej pracy apostolskiej. Siostry katechetki wędrują przez ten czas wraz z dziećmi, które katechizują, by pomóc im lepiej przeżyć ten czas. Oto kilka naszych wydarzeń wielkopostnych…

  1. Misjonarz na Wielki Post – czyli modlitwa za misjonarzy. W Szkole Podstawowej nr 3 do akcji ogólnopolskiej włączyło się 180 dzieci.
  2. Jałmużna wielkopostna – w Szkolę Podstawowej nr 3 dzieci zbierają pieniądze na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego dziecka z kraju misyjnego. Pieniądze zostaną przekazane do Ad Gentes
  3. W ramach jałmużny wielkopostnej w Szkole Podstawowej nr 1 dzieci zbierają środki opatrunkowe na misje.
  4. Drogi Krzyżowe prowadzone przez dzieci w obu naszych parafiach
  5. W naszej kaplicy rozważania Drogi krzyżowej poprowadziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
Updated: 11 października 2017 — 20:26